POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 

Actualizată la data de: 01.03.2022

Cine suntem noi, operatorul de date cu caracter personal?

Website-ul  HYPERLINK www.teknofm.ro (în continuare ”Website-ul”) este operat de societatea TEKNO FM S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în sat Dumbrăvița (Com. Dumbrăvița), str. Petőfi Sándor, nr. 41, spațiul nr. 7, Jud. Timiș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J35/751/2007, având CUI RO19188011, e-mailo office@teknofm.ro telefon 0752 904 891, împreună cu societatea SOLEIL PROFESIONAL SERVICE S.R.L., cu sediul în sat Dumbrăvița (Com. Dumbrăvița), str. Petőfi Sándor, nr. 41, spațiul nr. 10, Jud. Timiș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J35/263/2019, având CUI RO 40441936, e-mail soleilprofesionalservice@yahoo.com, telefon 0752 904 891, în calitate de OPERATORI ASOCIAȚI (în continuare, fiecare dintre acestea fiind denumită ”TEKNO FM”, ”noi”, ”a noastră”).

Pentru a prelucra datele tale cu caracter personal în comun am încheiat Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal a operatorilor asociați, acord prin care am stabilit responsabilitățile fiecărei companii pentru îndeplinirea obligațiilor privind prelucrarea datelor tale cu caracter personal. Indiferent de alocarea responsabilităților între noi, vă puteți exercita în continuare drepturile cu privire la oricare dintre societățile din grupul TEKNO FM.

Care este scopul politicii de confidențialitate și de ce ar trebui să o citiți cu atenție?

Prezenta politică vă informează cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când utilizați acest Website, când achiziționați Produsele sau Serviciile noastre, când ne vizitați în magazinele noastre, când ne trimiteți CV-uri pentru angajare sau când interacționați cu noi în orice alt mod. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face în conformitate cu principiile prevăzute de legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în continuare ”Regulamentul”.

Orice informații suplimentare cu privire la prezenta Politică de confidențialitate și modul de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal pot fi obținute utilizând datele din secțiunea Contactați-ne de mai jos.

Definiții

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Operator înseamnă persoana fizică sau juridică care (singură sau împreună cu altele), stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. În înțelesul prezentei Politici de confidențialitate, TEKNO FM este operatorul datelor dvs. cu caracter personal. 

Operatori asociați înseamnă doi sau mai mulți operatori care stabilesc în comun scopurile și mijloacele de prelucrare. TEKNO FM SRL este operator asociat cu SOLEIL PROFESIONAL SERVICE SRL în ceea ce privește prelucrarea anumitor date cu caracter personal care vă privesc. 

Persoană împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului. TEKNO FM poate folosi serviciile unor persoane împuternicite pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal. 

Cookie înseamnă un fișier text de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este descărcat pe echipamentul dvs. terminal (cum ar fi, de exemplu, un computer sau un smartphone) sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate, scopurile și temeiul juridic al prelucrării 

Prezentul capitol vă explică ce date colectăm cu privire la dvs. atunci când utilizați acest Website, interacționați cu noi prin intermediul platformelor de social media sau în alt mod, cum le colectăm (direct de la dvs., de la terțe părți sau în mod automat), în ce scop și care este temeiul legal pe care ne bazăm. Deși depunem toate eforturile pentru a identifica toate datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, totuși, circumstanțe concrete pot face să prelucrăm și alte date, în funcție și de conduita pe care dvs. o aveți în relația cu noi. În orice caz, ne obligăm să avem o atitudine transparentă în relația cu dvs. și să prelucrăm datele dvs. în acord cu cerințele Regulamentului. 

În relația cu persoanele care ne solicită o ofertă de preț 

Scopul prelucrării datelor: Categorii de date prelucrate: Temeiul juridic al prelucrării:
Pentru realizarea intereselor noastre legitime, acelea de a emite și gestiona ofertele de preț solicitate de potențialii clienți  Numele, prenumele, datele de contact, funcția și locul de muncă ale persoanei cu care intrăm în contact în legătură cu oferta de preț care ne-a fost solicitată, date referitoare la Produsele sau Serviciile care prezintă interes  Demersuri înainte de încheierea unui contract [Art. 6 alin.(1) lit. b) din Regulament]

Interes legitim [Art. 6 alin.(1) lit. f) din Regulament]

În relația cu clienții, furnizorii și colaboratorii precum și în relația cu reprezentanții și persoanele de contact ale clienților, furnizorilor și colaboratorilor TEKNO FM

Scopul prelucrării datelor: Categorii de date prelucrate: Temeiul juridic al prelucrării:
Pentru realizarea intereselor noastre legitime, acelea de a încheia și executa contractele cu clienții, furnizorii și colaboratorii noștri și de a ne apăra drepturile în justiție precum și pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale  Nume, prenume, date de contact (telefon/ e-mail), adresă de facturare, adresă de domiciliu/ livrare, date referitoare la plăți și conturi bancare, istoric comenzi și alte date furnizate sau care rezultă din interacțiunea cu dvs. Executarea contractului 

[Art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament]

Obligația legală [Art. 6 alin.(1) lit. c) din Regulament]

Interesul legitim [Art. 6 alin.(1) lit. f) din Regulament]

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre, putem utiliza datele dvs. pentru a vă contacta telefonic sau prin e-mail și a vă adresa câteva întrebări referitoare la gradul de satisfacție privind ultima Comandă finalizată. Nume, prenume, telefon, e-mail sau alte date furnizate de dvs., după caz Interes legitim [Art. 6 alin.(1) lit. f) din Regulament]
Pentru a vă trimite notificări comerciale, materiale de marketing sau promoționale (oferte speciale, informații generale despre Produsele și Serviciile noastre și alte informații care ar putea fi de interes pentru dvs.), dar numai dacă v-ați dat consimțământul explicit. Nume, prenume, adresă de e-mail Consimțământ [Art. 6 alin.(1) lit. a) din Regulament]

Puteți să vă retrageți consimțământul și să renunțați la primirea acestor comunicări, utilizând link-ul de dezabonare din cadrul e-mail-ului transmis.

În relația cu utilizatorii acestui Website sau cu terțele persoane care interacționează cu noi în alt mod 

Scopul prelucrării datelor: Categorii de date prelucrate: Temeiul juridic al prelucrării:
Pentru realizarea intereselor noastre legitime, acelea de a oferi informații privind Produsele și Serviciile noastre, la solicitarea dvs., de a răspunde întrebărilor, comentariilor sau sugestiilor dvs. și pentru a ne apăra drepturile în justiție Date pe care dvs. ni le furnizați prin intermediul formularului de contact disponibil în Secțiunea ”Contact” de pe Website, prin utilizarea funcțiilor rețelelor de social media sau în alt mod, prin publicarea de comentarii, conținut, opinii, recenzii, etc.  Interesul legitim [Art. 6 alin.(1) lit. f) din Regulament]
Pentru a asigura funcționarea Website-ului, pentru a analiza modul în care utilizați Website-ul, pentru a ne aminti preferințele dvs., pentru a înțelege, diagnostica și remedia problemele Website-ului, pentru a optimiza conținutul și a îmbunătăți experiența de navigare pe Website, precum și în scop de marketing respectiv pentru a direcționa către dvs. publicitatea realizată pe acest Website, pe alte Website-uri sau aplicații, care este de interes pentru dvs. și pe care am identificat-o pe baza Produselor sau Serviciilor pe care le-ați căutat și accesat, pentru evaluarea impactului campaniilor publicitare efectuate, pentru …

Pentru detalii, consultați Politica Cookies.

Anumite date tehnice sunt colectate în mod automat, cum ar fi identificatori online inclusiv Cookies și adresa IP, tipul / versiunea browserului, paginile pe care le vizitați, ora și data vizitei, timpul petrecut pe acele pagini, preferințele dvs., identificatorii unici ai dispozitivului, istoricul dvs. de cumpărături, Produsele sau Serviciile de pe Website pe care ați făcut click, etc. Utilizarea Cookie-urilor și a tehnologiilor similare (cu excepția celor necesare) se va face doar dacă vă exprimați acordul. 

Pentru detalii, consultați Politica Cookies.

Consimțământul dvs. [Art. 6 alin.(1) lit. a) din Regulament];

Interesul legitim [Art. 6 alin.(1) lit. f) din Regulament]

În relația cu persoanele pe care le recrutăm în scop de angajare

Scopul prelucrării datelor: Categorii de date prelucrate: Temeiul juridic al prelucrării:
Pentru evaluarea competențelor și a calificărilor candidaților în vederea angajării   Date incluse în CV (după caz, date de identificare, data nașterii, sexul, cetățenia, date de contact, funcția/ ocupația, locul de muncă, educația, formarea și experiența profesională, performanțe profesionale și promovări, premii, cunoștințe, competențe, limbi străine, fotografie de profil etc.),  date privind job-ul dorit, motivul schimbării job-ului, așteptări salariale și eventuale alte date. Aceste date le putem primi direct de la dvs. sau de la furnizorii de servicii cu care colaborăm. Demersuri înainte de încheierea unui contract [Art. 6 alin.(1) lit. b) din Regulament]

În relația cu salariații TEKNO FM

Scopul prelucrării datelor: Categorii de date prelucrate: Temeiul juridic al prelucrării:
Pentru încheierea și executarea contractului individual de muncă, pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, inclusiv garantarea drepturilor salariaților în materia securității și protecției sociale și pentru evaluarea capacității de muncă a salariaților, precum și în scopul realizării intereselor noastre legitime, acelea de a ne apăra drepturile în instanță.  Datele din dosarul de personal și alte date rezultând din sau în legătură cu executarea contractului dvs. de muncă, date privind starea de sănătate, derivând din adeverința medicală, certificatele de concediu medical, fișa de aptitudine etc. Executarea contractului 

[Art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament]

Obligația legală [Art. 6 alin.(1) lit. c) din Regulament]  

Îndeplinirea obligațiilor și exercitarea drepturilor în materia securității și protecției sociale [Art. 9 alin. (2) lit. b) din Regulament]

Medicina muncii, evaluarea capacității de muncă a angajatului [art. 9 alin. (2) lit. h) din Regulament]

Interes legitim [Art. 6 alin.(1) lit. f) din Regulament] 

În relația cu persoanele aflate în întreținerea salariaților TEKNO FM

Scopul prelucrării datelor: Categorii de date prelucrate: Temeiul juridic al prelucrării:
Pentru stabilirea deducerii personale a salariaților TEKNO FM Nume, prenume, domiciliu, CNP, nivelul și natura venitului persoanei aflate în întreținere și alte date necesare potrivit legii. Aceste date le putem primi direct de la dvs. sau de la salariații noștri. Obligația legală [Art. 6 alin.(1) lit. c) din Regulament, prevederile Codului fiscal]

În relația cu persoanele vizate care își exercită drepturile în baza Regulamentului 

Scopul prelucrării datelor: Categorii de date prelucrate: Temeiul juridic al prelucrării:
Pentru a vă facilita exercitarea drepturilor conferite de Regulament, în calitate de persoană vizată Datele de identificare și alte date necesare în vederea îndeplinirii scopurilor Obligația legală [Art. 6 alin.(1) lit. c) din Regulament]

Cât timp stocăm datele dvs.?

TEKNO FM va stoca datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor menționate în prezenta Politică. Spre exemplu:

dosarele de personal: 75 de ani;

statele de salarii: 50 de ani;

documentele financiar contabile și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară: 5 sau 10 ani;

datele din și în legătură cu contractele (comenzile) cu clienții, furnizorii și colaboratorii: pe toată durata cât avem un contract activ; de asemenea, cu scopul de a gestiona operațiuni conexe contractului (cum ar fi garanția post-vânzare, returnarea produselor, returnarea prețului și altele asemenea), din considerente ce țin de arhivarea documentelor pe durata termenului de prescripție fiscală, precum și în scopul soluționării posibilelor diferende, vom păstra datele timp de 5 ani de la încetarea indiferent de motiv a contractului, cu excepția cazului în care avem motive temeinice să le păstrăm pe o durată mai mare de timp; 

CV-urile: până la finalizarea procesului de selecție, după care vor fi șterse; totuși, dacă recrutarea se face prin intermediul platformelor online de angajare, se vor aplica politicile de prelucrare a datelor ale operatorilor respectivi, pe care vă încurajăm să le citiți;

ofertele de preț care nu s-au materializat într-un contract: maxim 6 luni de la emiterea ofertelor de preț;

date prelucrate în scop de marketing direct: pe o perioadă de maxim […] sau până la retragerea consimțământului;

datele tehnice colectate în mod automat: conform Politicii cookies;

eventuale alte date: pe durata impusă de legislația în vigoare sau până la realizarea scopului avut în vedere la momentul colectării datelor cu caracter personal;

Atunci când prelucrarea datelor dvs. se face în baza intereselor noastre legitime, aveți dreptul de a vă opune prelucrării caz în care vom pune în balanță interesele noastre și respectiv situația dvs. particulară pentru a lua o decizie finală. 

De asemenea, atunci când prelucrarea datelor dvs. se face în baza consimțământului dvs., aveți dreptul să vă retrageți oricând consimțământul, în mod gratuit, caz în care prelucrarea va înceta. 

Ce drepturi aveți dvs., în calitate de persoane vizate?

Dreptul la informare cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs.;

Dreptul de acces la datele dvs., care vă permite să obțineți o confirmare din partea noastră cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal precum și acces la datele respective. Este important să cunoașteți faptul că nu vom putea da curs cererii dvs. în toate cazurile, cum ar fi situațiile în care exercitarea dreptului dvs. ar putea afecta drepturile altor persoane, situațiile în care nu vă putem identifica sau situațiile în care cererea dvs. este vădit nefondată sau excesivă.

Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;

Dreptul la ștergerea datelor, care vă permite să obțineți ștergerea datelor dvs. în anumite cazuri cum ar fi, spre exemplu, situațiile în care datele dvs. nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu avem niciun alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze, datele dvs. au fost prelucrate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine. Este important să cunoașteți faptul că nu vom putea da curs cererii dvs. în toate cazurile, cum ar fi situațiile în care legea ne obligă să păstrăm datele o anumită perioadă, datele dvs. sunt necesare pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, datele dvs. trebuie păstrate din motive de interes public în domeniul sănătății publice etc.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs., care vă permite să ne solicitați să nu utilizăm datele dvs. cu caracter personal, ci doar să le stocăm, în următoarele cazuri: (i) ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor; (ii) v-ați opus ștergerii datelor în situația unei prelucrări ilegale; (iii) ne-ați solicitat să vă furnizăm anumite date pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (iv) v-ați opus prelucrării datelor, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dvs.; 

Dreptul la retragerea consimțământului, în orice moment și în mod gratuit, atunci când prelucrarea datelor se face în baza consimțământului dvs.;

Dreptul la portabilitatea datelor, care vă permite să primiți datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date. Un asemenea drept vă este conferit doar atunci când prelucrarea datelor dvs. se bazează pe consimțământul dvs. sau pe un contract încheiat între noi și dvs. și doar dacă prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în condițiile și limitele prevăzute de lege. Este important să cunoașteți faptul că legea ne obligă să dăm curs cererii doar pentru prelucrările realizate în scop de marketing direct. În celelalte cazuri, avem dreptul să punem în balanță interesele noastre și respectiv situația dumneavoastră particulară pentru a lua o decizie finală. De aceea, este important să ne explicați și de ce vă opuneți prelucrării atunci când formulați o astfel de cerere.

Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere (ANSPDCP, https://www.dataprotection.ro), dacă considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este ilegală.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Este important să cunoașteți faptul că acest drept nu se aplică în anumite cazuri, cum ar fi situația în care decizia bazată exclusiv pe prelucrarea automată  este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între noi și dvs., este autorizată prin lege sau are la bază consimțământul dvs. explicit.

Dreptul la o cale de atac judiciară.

Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor dvs.

În calitate de persoane vizate, dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați drepturile legale, ne puteți transmite o cerere fie la sediul TEKNO FM fie prin e-mail la office@teknofm.ro.

TEKNO FM vă facilitează exercitarea drepturilor prevăzute mai sus și nu va refuza să dea curs cererii dvs. de a vă exercita drepturile, cu excepția cazului în care aceasta nu este exercitată în condițiile legii sau nu suntem în măsură să vă identificăm. De asemenea, TEKNO FM se obligă să vă furnizeze orice informații suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă a datelor dvs. cu caracter personal, ținându-se seama de circumstanțele specifice și de contextul în care sunt prelucrate aceste date.

TEKNO FM vă va furniza informații privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. În orice caz, TEKNO FM vă va informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii. În cazul în care introduceți o cerere în format electronic, informațiile vă vor fi furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care dvs. solicitați un alt format. 

TEKNO FM va răspunde cererilor prin care dvs. vă exercitați drepturile în mod gratuit. În cazul în care cererile dvs. sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, TEKNO FM poate: (a) fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; (b) fie să refuze să dea curs cererii. 

Ce obligații aveți în relația cu noi?

În calitate de persoană vizată, aveți obligația de a ne furniza date adevărate și exacte despre dvs. Totodată vă asumați obligația de a nu ne furniza materiale care conțin viruși, materiale cu drept de autor, dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului de a publica sau divulga materialul respectiv, materiale obscene, defăimătoare, de amenințare, răuvoitoare sau orice alte materiale ori informații de acest gen. În caz de nerespectare a acestei obligații, TEKNO FM poate șterge informațiile respective și poate întreprinde toate măsurile legale împotriva dvs.

Cui vom divulga datele dvs. cu caracter personal?

Datele dvs. cu caracter personal pot fi divulgate către următoarele categorii de destinatari, inclusiv terțe părți, după caz:

salariații TEKNO FM, în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu;

furnizorii de servicii (care pot fi după caz, fie operatori de date fie persoane împuternicite să prelucreze datele dvs. în numele TEKNO FM) cum ar fi, spre exemplu, hosting, resurse umane, medicina muncii, SSM, servicii juridice, servicii contabile și financiare, securitate, suport IT, servicii de telecomunicații și e-mail, furnizori de social media, transportatori, companii de curierat rapid;

asociații TEKNO FM, în scopuri administrative și de control, o asemenea prelucrare fiind efectuată fie în baza interesului legitim fie în baza obligației legale (art. 35 din Legea 82/1991 a contabilității, care conferă asociaților unei societăți dreptul să se informeze în legătură cu situațiile financiare anuale ale societății);

autorități și instituții publice centrale/ locale;

organe judiciare;

publicului larg, pentru acele date publicate în mediul online (opinii, recenzii etc.);

În cazul în care prelucrarea urmează să fie realizată în numele TEKNO FM, vom recurge doar la persoane împuternicite care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în Regulament și să asigure protecția drepturilor dvs.

Prelucrarea datelor împreună cu Facebook Irlanda

TEKNO FM utilizează produse publicitare și alte instrumente de afaceri de la compania Facebook ceea ce înseamnă că anumite date și informații cu privire la dvs. vor fi partajate cu compania Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlanda (în continuare ”Facebook Irlanda”).  

Informații privind modul în care prelucrăm datele dvs. în asociere cu Facebook Irlanda sau modul în care Facebook Irlanda prelucrează datele dvs. personale pot fi găsite aici:  

 HYPERLINK „https://www.facebook.com/legal/controller_addendum”https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

 HYPERLINK „https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools/”https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools/ 

 HYPERLINK „https://www.facebook.com/about/privacy”https://www.facebook.com/about/privacy

Dacă vreți să vă exercitați drepturile privind prelucrarea realizată în comun cu Facebook Irlanda, vă puteți adresa direct companiei Facebook folosind informațiile găsite aici  HYPERLINK „https://www.facebook.com/about/privacy”https://www.facebook.com/about/privacy sau vă puteți adresa TEKNO FM prin e-mail la office@teknofm.ro.

Această prelucrare comună se va realiza, după caz, fie în baza interesului legitim al TEKNO FM, acela de a-și crește vizibilitatea brandului și de a-și vinde serviciile [art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulament] fie în baza consimțământului dvs. explicit [art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament]. În orice moment, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării sau să vă retrageți consimțământul utilizând mecanismele prevăzute în Politica cookies sau prin e-mail la office@teknofm.ro.

Transferul datelor dvs. cu caracter personal în țări terțe (din afara UE) 

Este posibil să transferăm datele dvs. cu caracter personal către țări terțe UE/ SEE, în unele cazuri, cum ar fi, spre exemplu, cazul în care apelăm la furnizori de servicii din țări non-UE/SEE, cazul în care potențialii angajatori sunt din afara UE-SEE sau în alte cazuri justificate.

Transferul datelor către țări terțe UE/SEE se va efectua:

conform art. 45 din Regulament doar către acele țări terțe care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Lista acestor țări o găsiți  HYPERLINK „https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en”aici sau, în lipsă,

numai în baza unor garanții adecvate, ceea ce înseamnă că, atunci când transferăm date către o organizație din afara UE, vom utiliza fie modele de contracte aprobate de Comisia Europeană, care oferă datelor dvs. personale un nivel de protecție adecvat (mai multe detalii găsiți  HYPERLINK „https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en”aici) fie alte garanții adecvate, astfel cum sunt prevăzute de art. 46 din Regulament sau, în lipsă, 

conform art. 49 alin. 1 lit. a) din Regulament, doar în baza consimțământului dvs. explicit, sau, în lipsă,

conform art. 49 alin. 1 lit. b) – f) din Regulament, numai dacă transferul este necesar pentru executarea unui contract încheiat între noi și dvs. sau între noi și o terță parte, dar în interesul dvs., pentru a aplica anumite măsuri precontractuale pe care dvs. ni le-ați cerut, din considerente importante de interes public, pentru exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protejarea intereselor vitale ale dvs. sau ale unei alte persoane, sau, în lipsă,

conform art. 49 alin. 1 teza finală din Regulament, numai dacă transferul nu este repetitiv și este necesar în scopul realizării intereselor noastre legitime majore, asupra cărora nu prevalează interesele sau drepturile și libertățile dvs. însă numai în baza unor  garanții corespunzătoare în ceea ce privește protecția datelor dvs. și numai după informarea dvs. cu privire la transfer și cu privire la interesele legitime urmărite. 

Actualizarea datelor dvs. cu caracter personal

În cazul în care datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dvs., vă rugăm să ne contactați prin e-mail la office@teknofm.ro. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care dvs. ni le furnizați.

Procesatorii de plăți

Pentru efectuarea plăților, TEKNO FM folosește serviciile procesatorului de plăţi  HYPERLINK „https://netopia-payments.com/”mobilPay (Netopia). Astfel, atunci când efectuați o plată online, procesatorul de plăți vă va solicita să îi furnizați o serie de date cu caracter personal, inclusiv numărul de card, date pe care le va prelucra conform propriei politici de confidențialitate. Politica de confidențialitate a procesatorului de plăți poate fi consultată pe Website-ul acestuia.

Linkuri către alte site-uri 

Website-ul nostru poate conține link-uri către alte site-uri care nu sunt operate de noi. Dacă faceți click pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat către acel site. Vă recomandăm să consultați Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile fiecărui site pe care îl vizitați. TEKNO FM nu are control asupra și nu își asumă nici o responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile site-urilor sau serviciilor terțe.

Prelucrarea datelor copiilor

Website-ul, Produsele și Serviciile TEKNO FM nu se adresează persoanelor sub 18 ani (“Copii”). TEKNO FM nu prelucrează cu bună știință date cu caracter personal aparținând copiilor decât dacă acest lucru este necesar pentru aplicarea prevederilor fiscale privind deducerea personală. Dacă sunteți părinte și sunteți conștient de faptul că copiii dvs. ne-au furnizat date personale, vă rugăm să ne contactați. 

Modificări ale Politicii de confidențialitate

Vă rugăm să luați în considerare că Politica de confidențialitate poate fi actualizată în mod regulat. Vă vom notifica cu privire la orice modificări prin postarea noii Politici de confidențialitate pe această pagină. De asemenea, vă vom anunța prin e-mail sau printr-o notificare pe Website, înainte ca modificarea să intre în vigoare.

Contactați-ne 

Pentru orice întrebări în legătură cu prezenta Politică de confidențialitate, ne puteți contacta utilizând următoarele date de contact:

TEKNO FM S.R.L.

sat Dumbrăvița (Com. Dumbrăvița), str. Petőfi Sándor, nr. 41, spațiul nr. 7, Jud. Timiș

J35/751/2007, CUI RO19188011, e-mail office@teknofm.ro, telefon 0752 904 891

SOLEIL PROFESIONAL SERVICE S.R.L., 

sat Dumbrăvița (Com. Dumbrăvița), str. Petőfi Sándor, nr. 41, spațiul nr. 10, Jud. Timiș, 

J35/263/2019, CUI RO 40441936, e-mail soleilprofesionalservice@yahoo.com, telefon  0752 904 891

Această secțiune se va elimina dacă nu realizați o asemenea prelucrare 

Se vor detalia toate scopurile prelucrării de date

Link către Politica cookies.

Se vor individualiza toate datele colectate

Link către Politica cookies.

Termenul de 5 ani e stabilit prin raportare la termenul de prescriptie fiscală de 5 ani.

Conform recomandărilor, durata de stocare trebuie să fie redusă la minim, respectiv până la atingerea scopului pentru care datele au fost colectate. 

Insert link

Insert link: Adequacy decisions | European Commission (europa.eu) 

Insert link: Standard Contractual Clauses (SCC) | European Commission (europa.eu)